Madde bağımlılığında çipli tedavi dönemi

Madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan çipli tedavi yöntemi ile bağımlıların eroin isteği azalıyor ve eroinden uzaklaşması sağlanıyor.
Madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan çipli tedavi yöntemi ile bağımlıların eroin isteği azalıyor ve eroinden uzaklaşması sağlanıyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Toprak, bağımlılık yapıcı maddeler içerisinde en tehlikelilerinden biri olan eroinin, kullanıldığı zaman hızlı bir şekilde beyni etkilediği için tek kullanımda dahi kullanıcıları bağımlı yapabildiğini söylüyor.

Kullanıcılar, yaşadıkları olumsuz olaylarından dolayı yaşamış oldukları içsel acıları bastırabilmek için eroin gibi bağımlılık yapıcı maddeleri kullanıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Toprak, “Madde bağımlıları genellikle ilk madde kullanımlarında yaşamış oldukları içsel çatışmaları bir nebze madde ile bastırdıklarını ancak bir sonraki kullanımlarda aynı etkiyi sağlayabilmek için gün geçtikçe daha fazla ve sıklıkta madde kullanmak zorunda kaldıklarını ve hiçbir zaman aynı etkiyi elde edemediklerini söylüyor. Bir müddet sonra neredeyse tüm zamanlarını madde bulmak, kullanmak ya da maddenin etkisinden kurtulmak için harcadıklarını bu nedenle ailelerine, sosyal aktivitelere ve mesleklerine zaman ayırmadıklarını ve tüm sosyal çevrelerini kaybettiklerinden yakınıyorlar. Bağımlı hastalar toplum tarafından dışlandıkları gibi ailelerini, iş yaşamlarını ve arkadaşlıklarını kaybediyorlar ve bu acıları bastırabilmek için daha fazla maddeye yöneliyorlar” diyor.

Bağımlılık umutsuzluğa neden oluyor

Bağımlı hastalar ve aileleri yeniden bağımsız bir hayata kavuşmanın özlemini çekmekte aynı zamanda her gün uyuşturucu maddenin pençesinde bağımlı hastaların ölüme bir adım daha yaklaştığını görmüyor. Her yeni günde  hem iç dünyalarında maddeyi bırakmakla ilgili bir umut aynı zamanda kurtulamayacaklarına dair umutsuzluk yaşıyorlar. Maddeyi bırakmak için büyük çaba sarf etmekte ancak her defasında bu çabaların boşa gittiğini gören hastalar ve aileler her geçen umutlarını kaybediyor.

Eroin vücut fonksiyonlarının iflas etmesine ve ölüme sebep oluyor

Dünyada uyuşturucuya bağlı gelişen hastalık ve ölümlere en fazla eroin neden oluyor. Dünya uyuşturucu raporuna göre, nüfusun yaklaşık yüzde 5’inin en az bir uyuşturucu madde kullandığı tahmin ediliyor. Madde bağımlısı olan her 6 kişiden sadece 1’i tedavi için başvuruyor. Eroin kullanımı koklama, sigara gibi içme ya da damar yolu ile olabiliyor. Eroin kullananlarda karaciğer yetmezliği, böbrek hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, depresyon, psikoz gibi psikiyatrik hastalık riskinde ciddi artışlar görülüyor. Özellikle damardan kullanım sonrasında çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski yüksek olduğu saptandı. Sokakta satılan eroinin saflık oranı bilinmediği için kullanıcılar her kullanımda ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor. Avrupa uyuşturucu raporuna göre son yıllarda uyuşturucu kullanım yaşının düştüğü ve eroine bağlı ölümlerde ciddi artışlar yaşanıyor. Türkiye’de maddeye bağlı ölümlerde %43 oranında eroinin sorumlu olduğu belirtiliyor.

Eroin mantıklı kararlar almayı engelliyor

Bağımlılık yapıcı maddelerin kişilerin doğru karar verme mekanizmasını bozarak mantıklı karar almalarını engellediği, daha agresif, kontrolünü kaybetmiş, ani kararlar veren birerler haline dönüştürdüğü yapılan çalışmalarda ispatlandı. Bağımlı hastaların genellikle bağımlılığı kabul etmedikleri ve tedavi olmayı reddettikleri ya da uzun süreli tedaviye uyum sorunu yaşadıkları görülüyor. Ara ara tedavi olmaya dair motivasyonları artmakta ancak profesyonel destek olmadan uzun süreli motivasyonları devam edemiyor. Özellikle yaşamı ile ilgili ani karar değişiklikleri yaşayan bağımlı hastalar bir an da tedaviyi reddedebiliyor.

Bağımlılık çipi isteği azaltıyor ve uzun süreli koruma sağlıyor

Madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan bağımlılık çipi yöntemi hakkında bilgi veren Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Toprak, “Uzun yıllardır bağımlılıkta kullanılan ağızdan alınan ilaçlar mevcut. Bağımlıkta en az en az 1 yıl tedavi öneriliyor ancak  ani karar değişikliğini sık sık yaşayan bağımlı hastalar bir müddet sonra tedaviyi reddetmekte ilaçlarını ve terapi sürecini yarıda bırakıyordu. Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi bağımlı hastaları da sık sık ilaç almayı reddediyor, unutuyor ya da ben düzeldim diyerek tedaviyi yarıda bırakabildikleri için uzun etkili ilaçlar (bağımlılık çipi) geliştirildi. Son yıllarda giderek kullanımı artan bağımlılık çipi olarak adlandırılan implant yönteminde kişilerin alt karın bölgesine cilt altına bu çipler yerleştirilmekte ve yaklaşık 3 ay boyunca etkilerini göstererek eroin bağımlılığı tedavisinde yüz güldürücü sonuçların alınmasını sağlıyor” diyor.

Bağımlılık çipinde bulunan ilaç yılda 4 kez yenileniyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Toprak, “Bu çiplerin Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı 3 aylık formları bulunuyor ve bu tedavi yöntemi ile bağımlıların eroin isteği azalıyor, eroini kullansa dahi isteği hazzı alamadığı için eroinden uzaklaşmasını sağlıyor. Bağımlı hastalarının uzun süreli ağızdan ilaç kullanmak istemediği için genellikle bu yöntemi kullanarak gayet başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Çip tedavisi özellikle ağızdan ilaç alımını tercih etmeyen hastalarda uygulamakta ve kliniğimizde gayet başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Hastalarımıza 1 yıl boyunca 4 kez bu çip tedavisini yenilemesini öneriyoruz. Bağımlılık çipinde bulunan ilaç 3 ay boyunca vücuda yavaş yavaş salınmakta ve kullanıcıların beyinlerinde eroinin bağlandığı kısımlara bağlanarak vücudun eroin isteğini büyük oranda azaltıyor. Son yıllarda bağımlı hastalar için sık sık kullanılan bu yöntemin uygulanabilmesi için kişinin vücudunda eroin olmaması gerekmektedir. Bu yüzden hastalarımızı en az 4 gün hastaneye yatırarak takip ediyoruz ve bu süreçte eroin kesilmesine bağlı oluşacak kriz dönemini ilaçlar sayesinde hafif bir şekilde atlatmasını sağlıyoruz. Bağımlılık çipini vücuduna yerleştirmeden önce yaptığımız idrar tetkiki ile vücudunda eroin olmadığından emin oluyoruz.”

Çip tedavisine eklenen psikoterapi başarı oranını artırıyor

Çip tedavisi ile birlikte uygulanan psikoterapi tedavisinin başarı oranını artırdığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Toprak şu bilgileri veriyor: “Yatış süresince bir yandan hastanın kriz dönemini atlatmasını sağlarken bir yandan da hasta  ve ailesini bağımlılık konusunda eğitimden geçiriyoruz. Kişiyi maddeye iten nedenleri bir ekip ruhuyla saptıyoruz, yaşamış oldukları çatışmaların nedenleri ve nasıl çözebilecekleri ile ilgili terapi sürecini de başlatıyoruz. Bağımlılık çip tedavisine ek olarak uyguladığımız terapi programları ile eroin bağımlılığından bir ömür kurtulmanın zor olmadığını gözlemlemekteyiz. Bağımlılık hastalarının umutlarını kaybetmeden bir an önce tedavi için profesyonel bir destek alması bağımlılığa bağlı gelişen iş kayıplarını önlemekte aynı zamanda  bağımlılar ve ailelerin hayatını kurtarıcı olabiliyor.”