Stratejisi Oluşturmak’ ve ‘Sosyal Finansman Pazarının Geliştirilmesi için Öneriler’

Sosyal Finansman Rehberi, mevcut veya yeni oluşturulacak finansman modellerinin Türkiye’deki sosyal girişimcilik sektöründe nasıl işleyebileceğini, sosyal girişimlere nasıl destek sağlayabileceğini ve sosyal girişimcilik sektörünün kalkınmasında nasıl rol oynayabileceğini çeşitli örnekler ve önerilerle anlatıyor.

Unicredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteklediği Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) tarafından 2016-2018 yılları arasında uygulanmakta olan “Change with Business-Sosyal Girişimcilik Kapasite Geliştirme ” projesi kapsamında, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı işbirliğiyle Sosyal Finansman Rehberi hazırlandı. Rehber, Türkiye’de sosyal finansmana erişimin arttırılması ve kolaylaştırılması için uygun finansman kaynaklarının geliştirilmesi ve bu kaynaklara erişme kapasitesine sahip sosyal girişimlerin ortaya çıkmasına destek olmayı hedefliyor.

UniCredit Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteklediği, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) tarafından 2016-2018 yılları arasında uygulanmakta olan “Change with Business-Sosyal Girişimcilik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı işbirliğiyle “Sosyal Finansman Rehberi” hazırlandı.

Sosyal Finansman Rehberi, mevcut veya yeni oluşturulacak finansman modellerinin Türkiye’deki sosyal girişimcilik sektöründe nasıl işleyebileceğini, sosyal girişimlere nasıl destek sağlayabileceğini ve sosyal girişimcilik sektörünün kalkınmasında nasıl rol oynayabileceğini çeşitli örnekler ve önerilerle anlatıyor. Rehber sosyal girişimcilik sektöründe yararlanılabilecek çeşitli finansman modellerini ve bu finansman modellerinin nasıl uygulanabileceklerini de ele alıyor.

Sosyal Finansman Rehberi, ‘Talep Tarafı: Sosyal Girişim Sektörü ve Sosyal Finansman Pazarı’, ‘Arz Tarafı: Sosyal Finansman’, ‘Türkiye’de Yatırım Ortamının Oluşması’, ‘Sosyal Finansman

Stratejisi Oluşturmak’ ve ‘Sosyal Finansman Pazarının Geliştirilmesi için Öneriler’ başlıklarında beş bölümden oluşuyor.

Rehber, sosyal girişimcilik pazarının mevcut durumunu ve eğilimlerini belirlemek için oluşturulan 29 kişilik bir uzman grubunun önerileri ve yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlandı. Uzman grubunda akademisyenler, banka temsilcileri, bankacılık sektöründen uzmanlar, girişimcilik ekosistemi geliştiricileri, finansman sağlayıcı kurum temsilcileri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, sosyal girişimcilik ekosistemi geliştiricileri, yatırım aracıları ve yatırımcılar yer aldı. Rehber, uzman grubu toplantılarının çıktılarının, ulusal/uluslararası literatürün ve çeşitli kaynakların/uzmanların katkılarının harmanlanması ile şekillendirildi.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Hakkında:

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012’de Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF’in çıkış noktası: sosyal etki yaratım sürecinde, kaynakların doğru kullanımı ve hedeflenen değişimlere istenen ölçüde ulaşılması için sosyal etki ölçümlemesi yapılmasının gerekliliğidir. Bu çerçevede, KUSIF aktivitelerini farklı disiplinlerde faaliyet gösteren ve farklı deneyimlere sahip uzman kurumlar ile işbirliğinde gerçekleştirerek sosyal etki çalışmalarında “referans noktası” olmayı hedeflemektedir. KUSIF’in vizyonu STK’lar, fon veren kurumlar, sosyal girişimler ve özel sektör kuruluşları için faaliyetlerin ve girişimlerin sosyal etkilerinin hesaba alınarak planlandığı ve sosyal etki ölçümlemesinin bu kişi ve kuruluşların çalışma prensipleriyle bütünleştiği ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği olan bir Türkiye’dir. KUSIF, Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna da öncülük etmektedir ve sosyal etki ölçümlemenin standartlarını belirlemek üzerine çalışmaktadır. Sosyal etki ve sosyal etkinin yönetimi konusunda Türkçe kaynak üretmek, işbirliği adına sivil toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında ağlar geliştirmek KUSIF’in merkez aktiviteleridir. Ayrıca KUSIF lisans öğrencileri için sosyal etki konulu dersler üretmekte ve Koç Üniversitesi’ni sürdürülebilirlik alanında desteklemektedir.