Hedefimiz; ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak

YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda; Türkiye ekonomisine yönelik
Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED olarak temel beklentimiz; önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu arttırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesidir.

Türkiye 18 maddelik bir Anayasa değişikliği önerisini, demokrasinin bir gereği olarak, 16 Nisan’daki referandumda halkoyuna sundu. Sandıktan çıkan kararın ülkemiz için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED olarak temel beklentimiz; önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu arttırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesidir.

Türkiye, yatırımcılara cazip fırsatlar sunan yüksek büyüme potansiyeline sahip bir ekonomidir ve referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.

YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda; Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, mevcut yatırımların verimliliğinin yükselmesi ve böylece ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Erdem

Websiad:
Ahmet Erdem
Anayasa değişikliği
Uluslararası Yatırımcılar Derneği
YASED
Yönetim Kurulu Başkanı

Hedefimiz; ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak

YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda; Türkiye ekonomisine yönelik
Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED olarak temel beklentimiz; önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu arttırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesidir.

Türkiye 18 maddelik bir Anayasa değişikliği önerisini, demokrasinin bir gereği olarak, 16 Nisan’daki referandumda halkoyuna sundu. Sandıktan çıkan kararın ülkemiz için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED olarak temel beklentimiz; önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu arttırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesidir.

Türkiye, yatırımcılara cazip fırsatlar sunan yüksek büyüme potansiyeline sahip bir ekonomidir ve referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.

YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda; Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, mevcut yatırımların verimliliğinin yükselmesi ve böylece ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Erdem

Websiad:
Ahmet Erdem
Anayasa değişikliği
Uluslararası Yatırımcılar Derneği
YASED
Yönetim Kurulu Başkanı